VÝSTAVBA CIEST V PRALESE

Výstavba ciest a diaľnic v dažďových pralesoch poskytuje obrovské plochy na rozvoj. V Brazílii kvôli výstavbe transamazonskej diaľnice zničili chudobní kolonisti, drevorubači a pozemkoví špekulanti obrovské plochy pralesa. V Afrike sa vďaka drevorubačským cestám dostávajú do lesov pytliaci, ktorí poľujú na ohrozenú divú zver, ktorú potom predávajú miestnym obyvateľom.

Autorom všetkých článkov na tejto stránke je Rhett Butler. Do slovenčiny preložila Marianna Takáčová.WORLD.MONGABAY.COM/SLOVAK
Informácie o mongabay


Tropické dažďové pralesy
Madagaskarom
Fotos
Anglická

Tropické dažďové pralesyTropické dažďové pralesy | Madagaskarom | Fotos | Informácie o mongabay | Anglická

About | Privacy
© Rhett Butler 2010