ÚLOHA CHUDOBY PRI ODLESŇOVANÍ

Chudoba hrá v odlesňovaní hlavnú úlohu. Pralesy sa nachádzajú v najchudobnejších oblastiach sveta. Ľudia žijúci v týchto oblastiach sa spoliehajú na tieto ekosystémy, aby mohli prežiť. Zbierajú ovocie a drevo, poľujú na divú zver, aby mohli položiť na stôl mäso a veľké spoločnosti, ktoré ťažia z lesnej pôdy im platia.

Väčšina vidieckej chudoby nebude mať nikdy také možnosti aké máme my v západných krajinách. Títo ľudia majú málokedy možnosť dostať sa na univerzitu, stať sa lekárom, pracovníkom v továrni, či sekretárkou. Musia žiť z krajiny, ktorá ich obklopuje a vyťažiť niečo z akéhokoľvek zdroja, ktorý nájdu. Ich chudobu platí celý svet stratou dažďových pralesov a divých zvierat. Bez podpory týchto ľudí nemôžu byť pralesy zachránené.

Autorom všetkých článkov na tejto stránke je Rhett Butler. Do slovenčiny preložila Marianna Takáčová.WORLD.MONGABAY.COM/SLOVAK
Informácie o mongabay


Tropické dažďové pralesy
Madagaskarom
Fotos
Anglická

Tropické dažďové pralesyTropické dažďové pralesy | Madagaskarom | Fotos | Informácie o mongabay | Anglická

About | Privacy
© Rhett Butler 2010