Peru


AKO MOŽEME ZACHRÁNIŤ DAŽĎOVÉ PRALESY?

Pralesy miznú veľmi rýchlo. Dobrou správou je, že je veľa ľudí, ktorí chcú zachrániť pralesy. Zlá správa je, že to nebude ľahké. Bude to stáť veľa úsilia mnohých ľudí, aby sme zachránili pralesy a ich faunu a flóru pre ďalšie generácie, aby to mohli oceniť a tešiť sa z toho.

Zopár krokov k záchrane pralesov:
  • učiť druhých o dôležitosti životného prostredia a o tom ako môžu pomôcť zachrániť pralesy
  • obnovovať poškodené ekosystémy a sadiť stromy tam, kde boli lesy vyrúbané
  • povzbudzovať ľudí k životnému štýlu, ktorý neohrozuje životné prostredie
  • zakladať národné parky na ochranu pralesov a divokej prírody
  • podporovať spoločnosti, ktoré sa snažia znížiť škodlivé vplyvy na prostredie


Autorom všetkých článkov na tejto stránke je Rhett Butler. Do slovenčiny preložila Marianna Takáčová.WORLD.MONGABAY.COM/SLOVAK
Informácie o mongabay


Tropické dažďové pralesy
Madagaskarom
Fotos
Anglická

Tropické dažďové pralesyTropické dažďové pralesy | Madagaskarom | Fotos | Informácie o mongabay | Anglická

About | Privacy
© Rhett Butler 2010