LIEČIŤ A ZREKONŠTRUOVAŤ PRALESY

V snahe ochraňovať pralesy sa musíme pozrieť aj na to, ktoré poškodené pralesy je ešte možné ozdraviť. Je nemožné presadiť prales. Niektoré pralesy sa však s trochou pomoci (napr. vysadením nejakých stromov)dokážu zregenerovať. V niektorých prípadoch je možné použiť odlesnenú pôdu na pestovanie a tak zabezpečiť potravu pre ľudí žijúcich neďaleko. Tak nebudú musieť vytínať ďalšie plochy lesy, aby si zabezpečili pôdu na pestovanie.

Sľubnou oblasťou prieskumu sú staré civilizácie, ktoré žili v Amazonskom pralese pred príchodom Európanov v 15. storočí. Tieto civilizácie boli očividne schopné obohatiť pôdu pralesa, ktorá je za normálnych okolností chudobná a neúrodná, a to tým, že použili drevené uhlie a zvieracie kosti. Skvalitnením pôdy sa rozľahlé odlesnené plochy Amazonského pralesa stali použiteľnými pre poľnohospodárstvo. Toto by mohlo pomôcť zredukovať tlak využívať pralesné oblasti na poľnohospodárstvo. Navyše, tzv. pôda „terra preta“ ako ju zvyknú volať, by mohla pomôcť v boji proti globálnemu otepľovaniu, pretože absorbuje dôležitý skleníkový plyn - oxid uhličitý.

Autorom všetkých článkov na tejto stránke je Rhett Butler. Do slovenčiny preložila Marianna Takáčová.WORLD.MONGABAY.COM/SLOVAK
Informácie o mongabay


Tropické dažďové pralesy
Madagaskarom
Fotos
Anglická

Tropické dažďové pralesyTropické dažďové pralesy | Madagaskarom | Fotos | Informácie o mongabay | Anglická

About | Privacy
© Rhett Butler 2010