POVZBUDZOVAŤ ĽUDÍ K ŽIVOTNÉMU ŠTÝLU, KTORÝ NEOHROZUJE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Kľúčovou časťou pri záchrane pralesov a životného prostredia je povzbudzovať ľudí žiť spôsobom, ktorý menej škodí svetu okolo nich. Efektívne využívať palivá, hospodáriť s vodou, vypínať svetlá keď ich nepotrebujeme a recyklovať – to sú spôsoby, ktorými môžeš ty a tvoja rodina znížiť svoj dopad na prostredie.

Čo môžem urobiť, aby som pomohol prostrediu?

V krajinách dažďových pralesov pracuje veľa organizácií a vedcov, aby pomohli miestnym ľuďom žiť tak, aby neničili životné prostredie. Niektorí ľudia volajú túto myšlienku „udržateľný rozvoj“. Cieľom trvalo udržateľného rozvoja je zmeniť životy ľudí a zároveň chrániť životné prostredie. Bez úpravy živobytia ľudí, ktorí žijú v okolí pralesov je veľmi ťažké ochraňovať prírodné parky a divú prírodu. Aby to fungovalo, miestni ľudia musia chcieť šetriť prírodu.

Autorom všetkých článkov na tejto stránke je Rhett Butler. Do slovenčiny preložila Marianna Takáčová.WORLD.MONGABAY.COM/SLOVAK
Informácie o mongabay


Tropické dažďové pralesy
Madagaskarom
Fotos
Anglická

Tropické dažďové pralesyTropické dažďové pralesy | Madagaskarom | Fotos | Informácie o mongabay | Anglická

About | Privacy
© Rhett Butler 2010