ZAKLADANIE PARKOV NA OCHRANU PRALESOV A DIVOKEJ PRÕRODY

Vytváranie chránených území ako sú národné parky sú vynikajúcim spôsobom na záchranu pralesov a ekosystémov. Chránené územia sú oblasti, ktoré si zasluhujú ochranu pre ich kultúrnu alebo prírodnú hodnotu. Chránené oblasti obyčajne spravujú vládne orgány, ktoré zabezpečujú strážcov a správcov parkov, aby dohliadali na dodržiavanie pravidiel a chránili územie pred pytliactvom a nezákonným stínaním stromov.

Dnešné parky chránia mnoho svetovo ohrozených druhov. Napríklad pandy dnes žijú len v chránených územiach.

Parky majú najväčší úspech vtedy, ak ich podporujú miestni ľudia žijúci v okolí. Ak majú záujem o park, môžu vytvoriť niečo ako „miestnu stráž“, ktorá chráni park pred nezákonnou ťažbou a pytliactvom.

Ďalším efektívnym spôsobom ako chrániť pralesy je zamestnať domorodých obyvateľov pri správe parku. Títo ľudia vedia o parku viac než ktokoľvek iný a chcú chrániť tieto oblasti, keďže im poskytujú potravu, prístrešie a čistú vodu. Výskumy ukázali, že v niektorých prípadoch dokážu „domorodé rezervácie“ ochrániť pralesy viac ako „národné parky“ v Amazonskej nížine.

Parky tiež pomáhajú ekonomike krajín, v ktorých sa pralesy nachádzajú tým, že lákajú turistov, ktorí potom platia vstupné, najímajú si miestnych sprievodcov, kupujú si ručne vyrábané suveníry (košíky, tričká, korálkové náramky).

Autorom všetkých článkov na tejto stránke je Rhett Butler. Do slovenčiny preložila Marianna Takáčová.WORLD.MONGABAY.COM/SLOVAK
Informácie o mongabay


Tropické dažďové pralesy
Madagaskarom
Fotos
Anglická

Tropické dažďové pralesyTropické dažďové pralesy | Madagaskarom | Fotos | Informácie o mongabay | Anglická

About | Privacy
© Rhett Butler 2010