V dnešnej dobe existuje veľa spoločností, ktoré sa zaoberajú životným prostredím. Tieto spoločnosti hľadajú spôsoby, ako zredukovať ich dopad na svet okolo nás recykláciou, používaním menšieho množstva energie a podporovaním ochranných snáh v iných krajinách. Ak spotrebitelia, napríklad aj vy a vaši rodičia podporujete takéto spoločnosti kupovaním ich výrobkov, pomáhate tak zároveň aj životnému prostrediu.

Autorom všetkých článkov na tejto stránke je Rhett Butler. Do slovenčiny preložila Marianna Takáčová.WORLD.MONGABAY.COM/SLOVAK
Informácie o mongabay


Tropické dažďové pralesy
Madagaskarom
Fotos
Anglická

Tropické dažďové pralesyTropické dažďové pralesy | Madagaskarom | Fotos | Informácie o mongabay | Anglická

About | Privacy
© Rhett Butler 2010