EKOTURIZMUS

Ekoturizmus je cesta počas ktorej obdivujeme prírodné a kultúrne krásy a zároveň berieme ohľad na životné prostredie. Ekoturizmus by mal mať malý dopad na prostredie a mal by prispievať k dobru miestnych ľudí
Autorom všetkých článkov na tejto stránke je Rhett Butler. Do slovenčiny preložila Marianna Takáčová.WORLD.MONGABAY.COM/SLOVAK
Informácie o mongabay


Tropické dažďové pralesy
Madagaskarom
Fotos
Anglická

Tropické dažďové pralesyTropické dažďové pralesy | Madagaskarom | Fotos | Informácie o mongabay | Anglická

About | Privacy
© Rhett Butler 2010