SvenskaWadudu wa Msitu wa Mvua

Aina nyingi zaidi za wanyama wanayopatikana kwa msitu wa mvua ni wadudu. Karibu kiwango cha robo cha aina wa wanyama ambaye wamepewa jina na kuelezwa na wanasayansi ni kombamwiko. Karibu aina ya kombamwiko 500,000 zinajulikana kuishi.WADUDU
Pepeo ya Archduke
Kombamwiko
Vipepeo
Kipepeo ya Clear-Wing
Dragonfly
Kombamwiko wa kinyesi
Pepeo ya Bundi
Jongoo ya Pill
Vunjajungu
Home | Kila Kitu Kuhusu | English | PDF

�2007 Rhett Butler