Misitu ya mvua ni nini?
-  Misitu ya mvua ni nini?
-  Msitu ya mvua inapatikana wapi?
-  Msitu wa mvua ni nini?
-  Mwavuli ni nini?
-  Sakafu ya msitu wa mvua.

Kwa nini misitu ya mvua ina aina nyingi ya mimea na wanyama?
-  Kwa nini misitu ya mvua ina aina nyingi ya mimea na wanyama?
-  Mamalia za msitu wa mvua.
-  Ndege za msitu wa mvua.
-  Reptilia na amfibia za msitu wa mvua.
-  Samaki ya msitu wa mvua.
-  Watu wa msitu wa mvua.

Ustaarabu mashuhuri ndani ya msitu wa mvua.
- Ustaarabu mashuhuri ndani ya msitu wa mvua.
- Elimu ya miti ya dawa ya watu wa kiasili.
- Nini ilitendeka kwa watu asili wa amazon?
- Watoto ndani ya msitu wa mvua.
- Misitu ya mvua ni muhimu kwa nini?

Misitu ya mvua ni muhimu kwa nini
-  Misitu ya mvua ni muhimu kwa nini
- Misitu ya mvua inasaidia kuimarisha hewa.
- Misitu ya mvua ni makao ya memea na wanyama.
- Misitu ya mvua inasaidia kuifadhi muhula wa maji.
- Misitu ya mvua inapunguza uteremeko wa undogo.

Misitu ya mvua inaharibiwa kwa nini?
- Misitu ya mvua inaharibiwa kwa nini?
- Kukata na kukusanya miti kwa msitu wa mvua.
-  Ukulima ndani ya msitu wa mvua.
-  Ngombe ndani ya msitu wa mvua.
-  Ujengaji barabara ndani ya msitu wa mvua.
-  Changiyo ya umaskini kwa uharibifu wa msitu.

Unaweza kuokoa misitu ya mvua aje?
-  Unaweza kuokoa misitu ya mvua aje?
-  Kuokoa misitu ya mvua na elimu.
-  Karabati na rejesha misitu ya mvua.
-  Himiza watu wakae kwa njia ambaye haihasiri mazingira.
-  Anzisha mbuga zaa kulinda misitu ya mvua na wanyama.
-  Unga mkono mashirika ambaye haiharibu mazingira.
-  Utalii wa mazingira.
-  Unaweza kufanya nini nyumbani kusaidia mazingira.

Home | Kila Kitu Kuhusu | English | PDF

Copyright Rhett Butler 2006