Svenska

Uganda


UNGA MKONO MASHIRIKA AMBAYE HAIHARIBU MAZINGIRA

Siku hizi kuna kampuni nyingi zinahisika na mazingira. Hizi kampuni zinatafuta njia za kupunguza athari yao kwa duniani inayowazunguka kwa kutumia bidhaa mara nyingi, kupunguza utumizi wa kawi na ku unga mkono juhudi za nchi zingine. Wateja kama wewe na wazazi wako wana saidia kampuni hizi kwa kununua bidhaa na huduma zao mazingira itafaidika.

Namna ya kujua kama kampuni haiathiri mazingira
Na Rhett A. Butler
Home | Kila Kitu Kuhusu | English | PDF

�2007 Rhett Butler