SvenskaUSTAARABU MASHUHURI NDANI YA MSITU WA MVUA

Siku hizi wakaaji wengi wa msitu uishi kwenye makao ndogo au wanashughulika na windaji na ukusanyaji wa kuhamahama. Mbeleni misitu ya mvua ya tropiki na eneo za karibu zilitegemewa na ustaarabu kama yule wa Mayas, Incas, Aztecs ambayo iliunda jamii zinye changamano na zikasaidia sana sayansi.

Hizi ustaarabu mashuhuri zilipambana na shinda za kimazingira kama zile tunapambana nazo ( Upotezi kubwa wa msitu, upotezo wa udongo, watu wengi, ukosefu wa maji) Kwa wa Maya uharibifu wa mazingira labda ulikuwa mkubwa sana hata wakuwangusha.
Na Rhett A. Butler
Home | Kila Kitu Kuhusu | English | PDF

�2007 Rhett Butler