ป่าฝนเขตร้อน   |   Twitter
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา
Borneo


ป่าฝนเขตร้อน คือ อะไร?

ป่าฝนเขตร้อน คือ ป่าที่มีต้นไม้สูง,สภาพอากาศร้อน,และฝนตกเป็นจำนวนมาก ในป่าฝนบางพื้นที่ ฝนตกมากกว่านึ่งนิ้วทุกวัน

ป่าฝนพบมากในทวีปแอฟริกา, ทวีปเอเชีย, ทวีปออสเตรเลีย, ตอนกลางและตอนใต้ของทวีปอเมริกาใต้ ป่าฝนที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ ป่าฝนในเขตอเมซอน

แปลเป็นภาษาไทย โดย ตวงพร เบนซ์

MONGABAY.COM

ป่าฝนเขตร้อน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอื่น ๆ
ติดต่อเรา
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา© Rhett Butler 2011