ป่าฝนเขตร้อน   |   Twitter
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา

ป่าฝนเขตร้อน

โดย Rhett A. Butler- 
ป่าฝนเขตร้อน คือ อะไร?
- ป่าฝนเขตร้อนอยู่ที่ไหน?
- อะไรทำให้เกิดป่าฝน?
- อะไรคือเรือนยอดไม้?
- พื้นของป่าฝน
- 
ทำไมป่าฝนเขตร้อนจึงมีพืชและสัตว์หลายชนิด?
- สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในป่าฝน
- นกในป่าฝน
- สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครั่งบกครั่งน้ำในป่าฝน
- ปลาในป่าฝน
- แมลงป่าฝน
- 
คนป่าฝน
- อารยธรรมอันยิ่งใหญ่ในป่าฝน
- ความรู้เกี่ยวกับพืชของชาวพื้นเมืองทางด้านการรักษาโรค
- เกิดอะไรขึ้นกับชาวพื้นเมืองของแอเมซอน
- เด็กในป่าฝนเขตร้อน
- 
ทำไมป่าฝนถึงมีความสำคัญ
- ป่าฝนช่วยสร้างความคงที่ของบรรยากาศ
- ป่าฝนจัดสรรที่อยู่อาศัยให้กับพืชหลายชนิดและสัตว์ป่า
- ป่าฝนช่วยรักษาวัฏจักรของน้ำ
- ป่าฝนช่วยลดการพังทลายของดิน
- 
ทำไมป่าฝนถึงถูกทำลาย
- อาชีพการตัดไม้และผลผลิตที่ได้ในป่าฝน
- เกษตรกรรมในป่าฝน
- ทำไมเชื้อเพลิงชีวภาพจึงไม่ดีสำหรับป่าฝน?
- โคในป่าฝน
- การก่อสร้างถนนในป่าฝน
- บทบาทของความยากไร้ในการตัดไม้ทำลายป่า
- 
เราสามารถช่วยให้ป่าฝนปลอดภัยได้อย่างไร?
- การรักษาป่าฝนตลอดจนให้ความรู้
- การเรียกคืนและฟื้นฟูป่าฝน
- การสนับสนุนของคนที่อาศัยในการหาทางไม่ให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
- การจัดตั้งสวนสาธารณเพื่อช่วยรักษาป่าฝนและสัตว์ป่า
- สนับสนันบริษัทฯที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
- การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
- อะไรบ้างที่คุณสามารถทำที่บ้านและช่วยสิ่งแวดล้อม
แปลเป็นภาษาไทย โดย ตวงพร เบนซ์

MONGABAY.COM

ป่าฝนเขตร้อน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอื่น ๆ
ติดต่อเรา
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา© Rhett Butler 2011