ป่าฝนเขตร้อน   |   Twitter
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา
Honduras


ทำไมป่าฝนถึงมีความสำคัญ

บางขั้นตอนของการรักษาป่าฝนและบนขนาดที่กว้างใหญ่ ระบบนิเวศน์ของโลกคือการมุ่งเน้นไ“ต้นไม้” :
  • การสอนเกี่ยวกับความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและสามารถช่วยรักษาได้อย่างไร
  • ฟื้นฟูความเสียหายของระบบนิเวศน์โดยการปลูกป่าบนพื้นที่ที่ป่าถูกตัดลง
  • กระตุ้นให้คนที่อยู่อาศัยในทางที่ไม่ทำร้ายสภาพแวดล้อม
  • สร้างสวนสาธารณะเพื่อการปกป้องป่าฝนและสัตว์ป่า
  • สนับสนุนบริษัทซึ่งดำเนินงานในลักษณะที่ลดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
แปลเป็นภาษาไทย โดย ตวงพร เบนซ์

MONGABAY.COM

ป่าฝนเขตร้อน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอื่น ๆ
ติดต่อเรา
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา© Rhett Butler 2011