ป่าฝนเขตร้อน   |   Twitter
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา
Madagascar


การรักษาป่าฝนตลอดจนให้ความรู้

การศึกษาเป็นส่วนที่สำคัญในการรักษาป่าฝนของโลก ผู้คนมักจะเห็นความสวยงามและเข้าถึงความสำคัญของป่าฝนเหล่านี้ เพื่อให้พวกเขาต้องการรักษาเหล่านี้ การศึกษาสิ่งแวดล้อมควรจะเกิดขึ้นทั้งประเทศตะวันตกเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆที่มีป่าฝนเช่น โบลิเวียและมาดากัสการ์

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้คนที่ต้องเข้าใจในบทบาทของตนในการสูญเสียป่าฝน ตัวอย่างเช่น ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์บางอย่าง เช่น มะฮอกกะนี มีส่วนช่วยในการตัดไม้ลดลงของป่าฝนในประเทศอื่นๆ ถ้าเราพยายามทำการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเราก็จะสามารถเข้าใจสิ่งที่เราสูญเสียเป็นป่าฝนหายไป นอกจากนั้นเราสามารถตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์และสนับสนันบริษัทและองค์กรที่ช่วยป่าฝน

ป่าฝนในประเทศหลายประเทศ คนในท้องถิ่นบางครั้งไม่รู้ทำไมป่าฝนถึงมีความสำคัญ โดยผ่านโครงการการศึกษาคนเหล่านี้สามารถเรียนรู้ว่าป่าฝนจัดเป็นบริการหลัก (เช่น น้ำสะอาด) และเป็นที่ตั้งของพืชและสัตว์ ซึ่งพบว่าไมมีที่ไหนในโลก เด็กไม่กี่คนในสถานที่อย่างเช่น มาดากัสการ์ รู้ว่าลิงลีเมอร์ไม่มีในอเมริกา เขาจะค่อนข้างมีความสุขเมื่อได้เรียนรู้ว่าลิงลีเมอร์มีเพียงที่มาดากัสการ์เท่านั้นแปลเป็นภาษาไทย โดย ตวงพร เบนซ์

MONGABAY.COM

ป่าฝนเขตร้อน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอื่น ๆ
ติดต่อเรา
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา© Rhett Butler 2011