ป่าฝนเขตร้อน   |   Twitter
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา


อะไรคือเรือนยอดไม้?

ในป่าฝนเขตร้อนส่วนใหญ่พืชและสัตว์จะไม่พบในบริเวณพื้นป่า แต่เป็นที่รู้ว่าปกคลุมไปด้วยใบเช่นเดียวกับหลังคา หลังคาซึ่งเกินจาก 100 ฟุตเหนือพื้นดิน ที่ถูกสร้างขึ้นจากกิ่งก้านสาขาที่ทับซ้อนกันและใบของต้นไม้เขตร้อน นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่า 70-90% ของสิ่งมีชีวิตพบว่าในป่าฝนเป็นต้นไม้ที่ในลักษณะนี้ ทำให้มีที่อยู่อาศัยอย่างมากมายสำหรับชีวิตพืชและสัตว์ มีสัตว์หลายชนิดที่เป็นที่รู้จักชรวมทั้งลิง, กบ, กิ้งก่า, นก, งู, sloths, และแมวขนาดเล็กที่พบ

สภาพแวดล้อมของหลังคาแตกต่างมากจากสภาพแวดล้อมในพื้นป่า ระหว่างวัน หลังคาจะแห้งและร้อนกว่าส่วนอื่นๆของป่า ต้นไม้และสัตว์ซึ่งอาศัยที่นั่นจะมีความพิเศษในการปรับตัวใช้ชีวิตในต้นไม้ ตัวอย่างเช่น จำนวนของใบที่เป็นพุ่มในหลังคายากที่จะมองเห็นได้ใน 2-3 ฟุต มีสัตว์หลายชนิดที่อาศัยการใช้เสียงเรียกหรือร้องเป็นทำนองเพื่อการติดต่อสื่อสาร ช่องว่างระหว่างต้นไม้ยังหมายถึงหลังคาที่ช่วยสัตว์สามารถบิน ร่อน หรือกระโดด เคลื่อนไหวไปยังบนยอดของต้นไม้.

นักวิทยาศาสตร์ได้ให้ความสนใจในการเรียนรู้หลังคาป่าฝนเป็นอย่างมาก แต่เพราะความสูงของต้นไม้ป่าฝนทำให้วิจัยได้ยากมาก แต่เมื่อเร็วๆนี้ เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยสะพานเชือก บรรได และหอคอยที่ช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการค้นคว้าความลับของหลังคาป่าฝน

หลังคาป่าฝนได้แบ่งเป็นชั้นๆตามแนวดิ่งของป่าฝน ซึ่งสามารถมองดูที่แผนภาพของด้านซ้ายเพื่อจะเห็นชั้นอื่นๆ (ทางตอนบนของชั้น, ตอนล่างของชั้น, ชั้นเตี้ยๆ และพื้นป่า)Canopy tower at Posada Amazonas
Canopy tower at Posada Amazonas-->

Hanging birdges canopy walkwayCanopy bridge


Danum Valley canopy walkway


Danum Valley canopy walkway


แปลเป็นภาษาไทย โดย ตวงพร เบนซ์

MONGABAY.COM

ป่าฝนเขตร้อน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอื่น ๆ
ติดต่อเรา
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา© Rhett Butler 2011