ป่าฝนเขตร้อน   |   Twitter
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา
Madagascar.


อาชีพการตัดไม้และผลผลิตที่ได้ในป่าฝน

หนึ่งในสาเหตุของป่าถูกทำลายคืออาชีพการตัดไม้ ไม้หลายชนิดที่ถูกใช้ทำเฟอร์นิเจอร์,พื้นไม้, และการก่อสร้าง คือผลผลิตที่ได้จากป่าฝนเขตร้อนในทวีปแอฟริกา, ทวีปเอเชีย และทวีปอเมริกาใต้ โดยผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ไม้, เช่นคนในพื้นที่สหรัฐอเมริกาคือผู้มีส่วนโดยตรงในการทำลายป่าฝน

ในขณะที่อาชีพการตัดไม้สามารถดำเนินการได้ในลักษณะที่ช่วยลดความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อม มากที่สุดการตัดไม้ในป่าฝนคือการทำลายป่าอย่างมาก ต้นไม้ใหญ่ถูกตัดลงและลากผ่านป่าฝน ในขณะที่ถนนเข้าเปิดพื้นที่ป่าเพื่อการเกษตรโดยเกษตกรที่ยากจน การเข้าสู่แรงงานในทวีปแอฟริกามักจะพึ่งพา “bushmeat” สำหรับโปรตีน พวกเขาจะล่าสัตว์ป่าที่พวกเขาชอบ เช่น กอริลล่า กวาง และลิงซิมแฟนซี เพื่อเป็นอาหาร

ในการวิจัยพบว่าจำนวนสายพันธุ์ของการตัดไม้ในป่าฝนมีจำนวนต่ำกว่าที่พบในป่าฝนแบบดั้งเดิมที่มิได้ถูกแตะต้อง สัตว์ป่าหลายชนิดไม่สามารถอยู่รอดในสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้

คนในท้องถิ่นมักจะพึ่งพาการเก็บเกี่ยวไม้ในป่าฝน สำหรับเป็นเชื้อเพลิงและวัสดุการสร้างอาคาร ในการปฏิบัติดังกล่าวที่ผ่านมาไม่ได้สร้างความเสียหายแก่ระบบนิเวศน์ อย่างไรก็ดี วันนี้พื้นที่กับประชากรขนาดใหญ่ จำนวนคนที่รวบรวมไม้จากพื้นที่ป่าฝนสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างมาก ตัวอย่างเช่น ป่ารอบๆค่ายผู้ลี้ภัยในทวีปแอฟริกาใต้ (Rwanda และ Congo) แท้จริงได้ถูกปล้นป่าไม้ไปจากทั้งหมดในพื้นที่แปลเป็นภาษาไทย โดย ตวงพร เบนซ์

MONGABAY.COM

ป่าฝนเขตร้อน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอื่น ๆ
ติดต่อเรา
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา© Rhett Butler 2011