ป่าฝนเขตร้อน   |   Twitter
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา

Uganda


สนับสนันบริษัทฯที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

Monet yritykset ovat nykyään huolestuneita ympäristön tilasta. Nämä yritykset etsivät keinoja vähentää vaikutustaan ympäristöön mm. kierrättämällä, käyttämällä vähemmän energiaa ja tukemalla suojelupyrkimyksiä muissa maissa. Jos sinä ja vanhempasi, käytätte näiden yhtiöiden tuotteita ja palveluita, voi ympäristö paremmin.

Mistä tiedän ovatko yhtiöt ympäristötietoisia


แปลเป็นภาษาไทย โดย ตวงพร เบนซ์

MONGABAY.COM

ป่าฝนเขตร้อน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอื่น ๆ
ติดต่อเรา
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา© Rhett Butler 2011