ป่าฝนเขตร้อน   |   Twitter
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา
Peru


อะไรทำให้เกิดป่าฝน?

แต่ละป่าฝนจะมีความโดดเด่น แต่จะก็มีลักษณะเด่นซึ่งรวมกันอยู่ในป่าฝนเขตร้อน คือ
  • สถานที่ตั้ง : ป่าฝนตั้งอยู่ในเขตร้อน
  • ปริมาณน้ำฝน : ป่าฝนจะรับน้ำฝนได้อย่างปีละไม่ต่ำกว่า 80 นิ้วของปริมาณน้ำฝน
  • การปกคลุม : ป่าดิบชื้นซึ่งมีการปกคลุมเป็นชั้นของกิ่งก้านสาขาและใบที่เกิดขึ้นจากต้นไม้ป่าฝนซึ่งมีระยะห่างอย่างใกล้ชิด ส่วนใหญ่ของพืชและสัตว์ในป่าฝนอยู่ในส่วนที่ปกคลุมประมาณ 100 ฟุตเหนือพื้นดิน
  • ความหลากหลายของพืชและสัตว์ : ป่าฝนจะมีความระดับสูงของความหลากหลายของพืชหรือความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายของชีวภาพคือชื่อของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด—ได้แก่ พืช, สัตว์, และเชื้อรา – พบในระบบนิเวศน์ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าครึ่งหนึ่งของพืชและสัตว์พบสิ่งมีชีวิตในพื้นผิวของโลกอาศัยอยู่ในป่าฝนเขตร้อน
  • ความสัมพันธ์ระหว่างชนิด Symbiotic : ชนิดในป่าฝนเขตร้อนจะทำหน้าที่เกื้อกูลกัน ความสัมพันธ์ที่สองชนิดที่แตกต่างกันได้รับประโบชน์จากการช่วยกัน ตัวอย่างเช่นโครงสร้างของพืชบางชนิดที่ผลิตที่อยู่อาศัยขนาดเล็กและผลิตน้ำตาลให้กับมด ในทางกลับกันมดก็จะปกป้องพืชจากแมลงอื่นๆที่ต้องการอาหารจากใบของพืชแปลเป็นภาษาไทย โดย ตวงพร เบนซ์

MONGABAY.COM

ป่าฝนเขตร้อน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอื่น ๆ
ติดต่อเรา
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา© Rhett Butler 2011