ป่าฝนเขตร้อน   |   Twitter
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา
Amazon

เกิดอะไรขึ้นกับชาวพื้นเมืองของแอเมซอน

ก่อนที่จะค้นพบโลกใหม่โดยคริสโตเฟอร์ โคลัมบัน ในศตวรรษที่ 15 ที่ประมาณ 7-10000000 Amerindians (ช่วงเวลาของชนพื้นเมืองอเมริกัน) อาศัยอยู่ในป่า ครึ่งหนึ่งของพวกเขาในบราซิลที่ยิ่งใหญ่ในเทือกเขา Andes และ Amazon ได้รับการสนับสนุนในสังคมเกษตร

การมาถึงของชาวยุโรปนำมาซึ่งจุดสิ้นสุดของอารยธรรมพื้นเมืองในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ ยุโรปฆ่าผู้ที่เป็นพาหนะนำโรคเป็นล้านๆคนของกลุ่ม Amerindian และภายใน 100 ปี ของการมาของบุคคลภายนอก เหล่านี้ ประชากร Amerindians ได้ลดลงถึง 90% ส่วนใหญ่เป็นชาวพื้นเมืองที่ยังมีชีวิตและอาศัยอยู่ภายในป่า การผลักดันอย่างใดอย่างหนึ่งของชาวยุโรปหรือยังคงอยู่แบบดั้งเดิมที่นั่นในกลุ่มเล็กๆ

แปลเป็นภาษาไทย โดย ตวงพร เบนซ์

MONGABAY.COM

ป่าฝนเขตร้อน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอื่น ๆ
ติดต่อเรา
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา© Rhett Butler 2011