ป่าฝนเขตร้อน   |   Twitter
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา
Indonesia


เด็กในป่าฝนเขตร้อน

ในขณะที่พวกเขาไม่ได้ดูทีวี ใช้อินเตอร์เน็ตหรือเล่นวิดีโอเกมส์ เด็กๆในป่าฝนทำหลายสิ่งที่คล้ายๆกันพวกเขาทำ เขาเล่นกับเพื่อนๆ ช่วยครอบครัวของเขาทำงานบ้าน และไปโรงเรียน

เมื่อ “เด็กในป่าฝน” อยู่ใกล้กับธรรมชาติมากกว่าเด็กอเมริกัน เขาได้เรียนรู้สิ่งที่มีประโยชน์ในสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเขา จากที่เขาเริ่มต้นตั้งแต่อายุน้อยๆและเรียนรู้วิธีหาปลา ล่าสัตว์ และสะสมวัตถุดิบและอาหารจากป่า แทนที่จะไปสนามเด็กเล่นหรือช็อปปิ้งเพื่อความสนุกสนาน เด็กในสถานที่เหล่านี้เช่น ป่าแอเมซอน ใช้เวลาส่วนใหญ่นอกเวลาของพวกเขาเล่นในป่าและในแม่น้ำและลำธารแปลเป็นภาษาไทย โดย ตวงพร เบนซ์

MONGABAY.COM

ป่าฝนเขตร้อน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอื่น ๆ
ติดต่อเรา
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา© Rhett Butler 2011