ป่าฝนเขตร้อน   |   Twitter
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา
Peru


เราสามารถช่วยให้ป่าฝนปลอดภัยได้อย่างไร?

ป่าฝนจะหมดไปอย่างรวดเร็ว ข่าวดีก็คือมีคนจำนวนมากซึ่งต้องการจะรักษาป่าฝนไว้ แต่ข่าวร้ายก็คือการรักษาป่าฝนไม่ได้ดำเนินได้ง่าย จะต้องใช้คนจำนวนมากทำงานร่วมกัน เพื่อให้มั่นใจว่าป่าฝนและสัตว์ป่าของพวกเขาจะอยู่รอดและสำหรับลูกหลานที่จะได้ชื่นชมและเพลิดเพลินกันแปลเป็นภาษาไทย โดย ตวงพร เบนซ์

MONGABAY.COM

ป่าฝนเขตร้อน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอื่น ๆ
ติดต่อเรา
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา© Rhett Butler 2011