ป่าฝนเขตร้อน   |   Twitter
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา
Madagascar


ทำไมป่าฝนเขตร้อนจึงมีพืชและสัตว์หลายชนิด?


ป่าฝนเขตร้อนจะสนับสนุนความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถึงแม้ว่าจะมีความคลอบคลุมน้อยกว่า 2% ของพื้นผิวโลก, แต่มีที่ถิ่นที่อยู่อาศัยมากกว่า 50 % ของพืชและสัตว์ในผิวโลก นี่คือตัวอย่างของความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขตร้อน
  • ป่าเขตร้อนมีพืช 170,000 ชนิดของโลกจาก 250,000 ชนิดรู้จักกัน
  • ประเทศสหรัฐอเมริกามี 81 สายพันธุ์กบ, ในขณะที่มาดากัสกาซึ่งเล็กกว่าเท็กซัสมี ประมาณ300 สายพันธุ์
  • ยุโรปมี 321 สายพันธ์ของผีเสื้อ, ในขณะที่สวนสาธารณะในป่าเขตร้อนของเปรู (อุทยานแห่งชาติ Manu) มีถึง 1,300 สายพันุธ์
ป่าฝนเขตร้อนมีความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ :
  • สภาพภูมิอากาศ : เพราะป่าฝนเขตร้อนได้ตั้งอยู่ในเขตภูมิภาคที่ร้อน, จึงได้รับอิทธิพลจากแสงแดด ซึ่งจะถูกแปลงเป็นพลังงานจากพืชโดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง เนื่องจากมีพลังงานแสงแดดที่มากนั่นหมายความว่ามีจำนวนพลังงานในการเป็นป่าฝนเขตร้อนมากด้วย พลังงานนี้จะถูกเก็บในการรูปแบบเติบโตของพืชซึ่งเป็นอาหารของสัตว์ เพราะที่นั่นมีแหล่งอาหารมาก และมีพืชและสัตว์มาก
  • เรือนยอดไม้ : โครงสร้างของเรือนยอดไม้ในป่าฝนหมายถึงมีสถานที่เพิ่มขึ้นสำหรับการเจิรญเติบโตของพืชและสัตว์ที่มีชีวิต เรือนยอดจะมีแหล่งใหม่ของอาหาร, ที่กำบัง, และที่หลบซ่อน, และทำการจัดการแบ่งสิ่งที่มีปฏิสัมพันธ์ของสายพันธ์ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น พืชสายพันธุ์ของสัปปะรดสี(bromeliad) จะเก็บกักน้ำไว้ในใบ ส่วนสัตว์อย่างเช่นกบใช้ที่กักเก็บน้ำของ bromeliad ไว้ในการล่าสัตว์หรือวางไข่


แปลเป็นภาษาไทย โดย ตวงพร เบนซ์

MONGABAY.COM

ป่าฝนเขตร้อน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอื่น ๆ
ติดต่อเรา
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา© Rhett Butler 2011