ป่าฝนเขตร้อน   |   Twitter
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา
Brazil


ความรู้เกี่ยวกับพืชของชาวพื้นเมืองทางด้านการรักษาโรค

หนึ่งในความตื่นเต้นที่พบในป่าฝนเขตร้อนคือ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ซึ่งเป็นการเรียนรู้การใช้ชีวิตของคนพื้นเมืองในการดูแลคนเจ็บป่วยและโรคภัย สำหรับคนป่าเป็นที่น่าทึ่งกับความรู้ทางสมุนไพรที่ใช้บรรเทาจากการถูกงูกัดบวม

ในหลายวันที่ใบจ่ายยาถูกใช้ในโลกตะวันตกนั้นมาจากสมุนไพรและ 70 % ระบุว่าเป็นพืชที่มีคุณสมบัติป้องกันโรคมะเร็ง โดยสบาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ซึ่งถูกพบในป่าฝนเขตร้อน

โดยทั่วไปความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรจะดำเนินการโดยคนทรงเจ้าหรือ “หมอผี” ของหมู่บ้าน หมอผีจะดูแลอาการป่วยและทำพิธีกรรมที่ซับซ้อนและพิธีกรรมการใช้สมุนไพรที่รวบรวมมาจากป่าโดยรอบ

ในขณะที่หมอผีได้ใช้พลังในการรักษาอย่างไม่น่าเชื่อ ความรู้ของพวกเขาก็จะหายไปอย่างรวดเร็วเช่นกับป่าฝนที่ถูกตัดลงและถูกละทิ้งประเพณีชนเผ่าของพวกเขา หมอผีก็จะสูญหายไปเร็วกว่าชนิดพันธุ์ที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์

PHOTOS OF RAINFOREST PEOPLE

Amasina, a Trio shaman

Amasina, a Trio shamanแปลเป็นภาษาไทย โดย ตวงพร เบนซ์

MONGABAY.COM

ป่าฝนเขตร้อน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอื่น ๆ
ติดต่อเรา
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา© Rhett Butler 2011