ป่าฝนเขตร้อน   |   Twitter
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา
Indonesia.


การเรียกคืนและฟื้นฟูป่าฝน

ในความพยายามที่จะปกป้องรักษาป่าฝนเราต้องดูว่าป่าฝนถูกทำลายเสียหายอย่างไรสามารถนำกลับสู่สภาพที่สมบูรณ์ ในขณะที่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้พืชกลับสู่สภาพเดิมของป่าฝน ป่าฝนบางส่วนสามารถกู้คืนหลังจากที่พวกเขาได้ตัดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากการเพาะปลูกต้นไม้ ในบางกรณีมันเป็นไปได้ที่จะใช้ที่ดินที่ตัดไม้ทำลายป่าสำหรับพัฒนาฟาร์มของเกษตรกร ซึ่งเขาสามารถจัดหาอาหารให้กับคนที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง เมื่อคนเหล่านี้มีอาหารเขาก็จะไม่ตัดไม้มากขึ้นในการเพาะปลูกพืช

หนึ่งในพื้นที่มีการวิจัยมีลักษณะที่เป็นสังคมโบราณที่อาศัยอยู่ในป่าแอมะซอน ก่อนที่จะมาถึงในยุโรปศตวรรษที่ 15 เห็นได้ว่าประชากรสามารถช่วยยกระดับผืนดินในป่าฝนดีขึ้น ซึ่งมักจะค่อนข้างยากจน โดย เขาได้ใช้ถ่านและกระดูกของสัตว์ เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ดินมีคุณภาพ พื้นที่ขนาดใหญ่ในป่าแอมะซอน ที่ได้รับการตัดทำลายป่า สามารถนำมาให้เพื่อเกษตรกรรม และยังสามารถนำมาใช้เพื่อการเกษตร ซึ่งอาจช่วยลดการกดดันบนพื้นที่ป่าฝนสำหรับการเกษตรกรรมได้ ในอนาคต “ terra preta” ดินที่ว่านี้ ยังสามารถช่วยต่อต้านภาวะโลกร้อนเนื่องจากการดูดซับจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมีความสำคัญกับก๊าซเรือนกระจกแปลเป็นภาษาไทย โดย ตวงพร เบนซ์

MONGABAY.COM

ป่าฝนเขตร้อน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอื่น ๆ
ติดต่อเรา
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา© Rhett Butler 2011