ป่าฝนเขตร้อน   |   Twitter
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา


ปลาในป่าฝน

น้ำในป่าฝนเขตร้อน – รวมไปถึงแม่น้ำ ลำธาร ทะเลสาบ และบึง -- ส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งอาศัยของปลาน้ำจืด ในลุ่มน้ำแอเมซอนที่เดียวก็มากกว่า 3000 ชนิดและเป็นไปได้ที่มีมากจนไม่สามารถระบุชนิดได้

มีปลาจำนวนมากในป่าฝนที่ถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์น้ำจืดที่มาจากต้นกำเนิดดั้งเดิมของป่าฝน เช่น ปลาผีเสื้อ, tetras นีออน, กระดาน, และปลากินสาหร่ายกันมาจากป่าเขตร้อนของทวีปอเมริกาใต้ในขณะที่ Danios, Gouramis, ปลากัด (หรือปลากัด) และตัวตลกปลาชนิดหนึ่งมาจากเอเชีย

แปลเป็นภาษาไทย โดย ตวงพร เบนซ์

MONGABAY.COM

ป่าฝนเขตร้อน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอื่น ๆ
ติดต่อเรา
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา© Rhett Butler 2011