ป่าฝนเขตร้อน   |   Twitter
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา
Amazon


คนป่าฝน

ป่าฝนเขตร้อนคือบ้านของชนเผ่าคนป่าซึ่งใช้บริเวณรอบเพื่อเป็นอาหาร, ที่อาศัย, และยา ปัจจุบันนี้มีเพียงสองสามเผ่าที่ยังคงอาศัยแบบดั้งเดิม ส่วนใหญ่จะออกไปจากตั้งถิ่นฐานข้างนอกหรือถูกบังคับให้มีรูปแบบดำเนินชีวิตโดยรัฐบาล

ตอนนี้ที่คนป่าที่เหลือ ในแอเมซอนได้รองรับประชากรกลุ่มนี้ใหญ่ที่สุด และคิดว่าชนกลุ่มนี้จะได้รับผลกระทบจากโลกสมัยใหม่ ขณะที่เขายังคงใช้ชีวิตในป่าแบบดั้งเดิมทั้งการล่าสัตว์และการจับรวมกลุ่ม ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม Amerindian กลุ่มคนป่าเหล่านี้ปลูกพืชผล เก็บเกี่ยว (เช่น กล้วย, มันสำปะหลัง และข้าว) ให้ใช้สินค้าตะวันตก (เช่น หม้อโลหะ, กะทะโลหะ หรือเครื่องใช้ไม้สอยในบ้าน) และได้มีการจัดให้มีการเดินทางไปในเมืองและทำให้และเมืองที่จะนำอาหารและเครื่องออกสู่ตลาด คนป่าเหล่านี้ยังสามารถสอนเราอย่างมากเกี่ยวกับป่าฝน ความรู้ในพืชสมุนไพรที่ใช้สำหรับการรักษาโรคโดยไม่มีที่เปรียบเทียบได้และพวกเขายังมีความเข้าใจที่ดีของระบบนิเวศของป่าฝนอเมซอน

ในแอฟริกามีชาวพื้นเมืองในป่าซึ่งรู้จักกัน pygmies (คนแคระ) ที่สูงที่สุดของคนเหล่านี้เรียกว่า Mbuti ซึ่งนานๆครั้งจะเห็นว่ามีความสูงไม่เกิน 5 ฟุต ซึ่งขนาดที่เล็กของพวกเขาทำให้เขามีความสามารถพิเศษเคลื่อนย้ายได้เร็วกว่าคนสูง

PHOTOS OF RAINFOREST PEOPLE


Kaiapo Indians in the Brazilian AmazonKaiapo shaman in the AmazonKaiapo shaman in the Amazon rainforestKaiapo indians dressed in ceremonial costumesAmazon shamanFamily in a tiny village near MantandiaKaiapo father with child in the AmazonKaiapo shaman
แปลเป็นภาษาไทย โดย ตวงพร เบนซ์

MONGABAY.COM

ป่าฝนเขตร้อน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอื่น ๆ
ติดต่อเรา
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา© Rhett Butler 2011