ป่าฝนเขตร้อน   |   Twitter
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา
Peru


ป่าฝนจัดสรรที่อยู่อาศัยให้กับพืชหลายชนิดและสัตว์ป่า

ป่าฝนเป็นแหล่งที่ตั้งใหญ่ของในโลกพืชและสัตว์หลายชนิด รวมถึงสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์จำนวนมาก ป่าไม้ถูกตัดลงเมื่อถึงกำหนดวาระที่สูญพันธุ์ ป่าฝนบางชนิดสามารถอยู่รอดได้ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเท่านั้น สวนสัตว์ไม่สามารถเก็บสัตว์ได้ทั้งหมดแปลเป็นภาษาไทย โดย ตวงพร เบนซ์

MONGABAY.COM

ป่าฝนเขตร้อน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอื่น ๆ
ติดต่อเรา
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา© Rhett Butler 2011