ป่าฝนเขตร้อน   |   Twitter
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา
Madagascar


ทำไมป่าฝนถึงถูกทำลาย

ทุกๆปีของขนาดพื้นที่ป่าฝนใน New Jersey ถูกตัดลงและถูกทำลาย พืชหลายชนิดและสัตว์หลายชนิดใช้ชีวิตในป่าฝนนี้ไม่ตายหรือไม่ก็หาพื้นที่ป่าฝนใหม่ เพื่อเรียกกลับสู่บ้านของพวกเขา ทำไม่ป่าฝนจึง ถูกทำลาย?

มนุษย์คือสาเหตุหลักของการทำลายป่าฝนหรือตัดไม้ทำลายป่า มนุษย์ตัดไม้ในป่าฝนลงด้วยหลายเหตุผล
  • ไม้สำหรับไม้ซุงและไม้สำหรับเชื้อเพลิง
  • เกษตรกรรมสำหรับฟาร์มขนาดเล็กและฟาร์มขนาดใหญ่
  • ที่ดินสำหรับเกษตรกรที่ยากจนผู้ซึ่งไม่มีที่อยู่อาศัย
  • พื้นที่ปศุสัตว์สำหรับวัว ควาย และ
  • การก่อสร้างถนน
แปลเป็นภาษาไทย โดย ตวงพร เบนซ์

MONGABAY.COM

ป่าฝนเขตร้อน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอื่น ๆ
ติดต่อเรา
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา© Rhett Butler 2011