ป่าฝนเขตร้อน   |   Twitter
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา
Madagascar


การสนับสนุนของคนที่อาศัยในการหาทางไม่ให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

กุญแจที่ช่วยรักษาป่าฝนและสภาพแวดล้อมคือการสนับสนุนช่วยเหลือจากประชาชนที่อยู่อาศัยในทางที่จะทำให้เกิดอันตรายน้อยกับรอบๆตัวของเขา การขับขี่รถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ อนุรัษ์น้ำ ปิดไฟเมื่องคุณไม่ต้องการพวกเขา และการรีไซเคิล คือวิธีการทั้งหมดที่คุณและครอบครัวคุณสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

จะทำอย่างไรเพื่อช่วยสิ่งแวดล้อม?

ในป่าฝนหลายๆประเทศ นักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านและหน่วยงานได้ทำงานเพื่อช่วยคนในท้องถิ่นที่อยู่อาศัยหาทางที่เป็นเหตุให้สิ่งแวดล้อมเสียหายน้อย บางคนเรียกความคิดนี้ว่า “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” การพัฒนาอย่างยั่งยืนมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในขณะเดียวกันก็ปกป้องสิ่งแวดล้อม หากไม่มีการปรับปรุงการดำรงชีวิตของคนที่อาศัยและรอบบริเวณเหล่านั้นก็จะเป็นไปได้ยากที่จะป้องกันพื้นที่และสัตว์ป่า ป่าสวนสาธาณะจะต้องอยู่ในความดูแลของคนในท้องถิ่นเพื่อจะได้งาน

แปลเป็นภาษาไทย โดย ตวงพร เบนซ์

MONGABAY.COM

ป่าฝนเขตร้อน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอื่น ๆ
ติดต่อเรา
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา© Rhett Butler 2011