ป่าฝนเขตร้อน   |   Twitter
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา

The Scale-crested pygmy tyrant - Costa Rica.


นกในป่าฝน

ป่าฝนเขตร้อนคือบ้านของนกหลายชนิด, รวมถึงนกแก้ว, นกเงือก, นกทูแคน และนกที่ล่าสัตว์อื่นเป็นอาหาร เช่น นกอินทรีย์, นกเหยี่ยว และนกแร้ง

บางครั้งมีนกที่อพยพอาศัยในป่าฝนระหว่างช่วงฤดูหนาวและกลับไปเขตหนาวเย็นในช่วงฤดูใบไม้ผลิและช่วงฤดูร้อน ตัวอย่างเช่น นกพันธุ์ นกร้องเพลง (songbird)ซึ่งจำนวนมากในตอนกลางของสหรัฐอเมริกาหรือแม้แต่ในป่าแอมะซอน

RAINFOREST BIRDS


Malachite Kingfisher (Alcedo cristata)

(Gabon)

Black-and-yellow Broadbill (Eurylaimus ochromalus)
Black-and-yellow Broadbill (Eurylaimus ochromalus)

(Malaysia)


Great Hornbill (Buceros bicornis)Short-tailed Nighthawk (Lurocalis semitorquatus)

(Costa Rica)

Pair of Rufous Motmot (Baryphthengus martii) following a column of army ants
Pair of Rufous Motmot (Baryphthengus martii) following a column of army ants

(Costa Rica)


Gray-winged Trumpeters (Psophia crepitans)

(Suriname)

Chestnut Eared Aracari (Pteroglossus castanotis)
Chestnut Eared Aracari (Pteroglossus castanotis)
Location: Tambopata rainforest

(Peru)


Lorikeet


Black-headed trogon (Trogon melanocephalus)
Black-headed trogon (Trogon melanocephalus)

(Costa Rica)

Scarlet macaw (Ara macao) headshot
Scarlet macaw (Ara macao) headshot
Location: Tambopata rainforest

(Peru)


Double wattled Cassowary (Casuarius casuarius)


Harpy eagle
Harpy eagle

(Belize)


Green macaw


Swainson's Toucan (Ramphastos swainsonii)Green Parrot; Honduras

Keel-billed Toucan (Ramphastos salfuratus)
Keel-billed Toucan (Ramphastos salfuratus)

(Belize)


Blue and yellow macaw (Ara ararauna)

Blue-and-yellow macaws (Ara ararauna); Yellow-crowned parrots (Amazona ochrocephala); and Scarlet macaws feeding on clay
Blue-and-yellow macaws (Ara ararauna); Yellow-crowned parrots (Amazona ochrocephala); and Scarlet macaws feeding on clay
Location: Tambopata rainforest

(Peru)


Golden-neck Cassowary (Casuarius unappendiculatus)Pesquet's ParrotHarpy Eagle at Summit Park
(pan02-1934)


Blue and Gold Macaw (Ara ararauna)


Hyacinth Macaw (Anodorhynchus hyacinthinus)
Hyacinth Macaw (Anodorhynchus hyacinthinus)

(Brazil)

Harpy eagle (Harpia harpyja)
Harpy eagle (Harpia harpyja)

(Belize)

Blue-and-yellow macaws flying toward clay lick
Blue-and-yellow macaws flying toward clay lick
Location: Tambopata rainforest

(Peru)

Red-and-green macaw in flight
Red-and-green macaw in flight
Location: Tambopata rainforest

(Peru)


HornbillHatchling parrot at rehabilitation center


Spectacled Owl (Pulsatrix perspicillata) with a bird in its mouth
Spectacled Owl (Pulsatrix perspicillata) with a bird in its mouth

(Belize)

Black-backed Kingfisher (Ceyx erithacus)
Black-backed Kingfisher (Ceyx erithacus)

(Malaysia)PROFILES

 • African Grey Parrot
 • Asian Pied Hornbill
 • Black Capped Lory
 • Blue And Gold Macaw
 • Concave-Casqued Hornbill
 • Double Wattled Cassowary
 • Fiery-Billed Aracari
 • Golden-Neck Cassowary
 • Great Blue Turaco
 • Hyacinth Macaw
 • Malachite Kingfisher
 • Milky Stork
 • Motmot
 • Nicobar Pigeon
 • Parrot
 • Peacock
 • Rainbow Lorikeet
 • Red Lorikeet
 • Rhinoceros Hornbill
 • Scarlet Ibis
 • Scarlet Macaw
 • Swainson's Toucan
 • Toucan
 • Western Crowned Pigeon
 • Wreathed Hornbill
 • Yellow-Crested Cockatoo


 • แปลเป็นภาษาไทย โดย ตวงพร เบนซ์

  MONGABAY.COM

  ป่าฝนเขตร้อน
  ภาษาอังกฤษ
  ภาษาอื่น ๆ
  ติดต่อเรา
  ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา  © Rhett Butler 2011