ป่าฝนเขตร้อน   |   Twitter
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา
Madagascar.


การก่อสร้างถนนในป่าฝน

การก่อนสร้างถนนและทางหลวงในป่าฝนถูกเปิดเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อพัฒนา ในบราซิล ทางหลวง Trans – Amazonian ส่งผลในการทำลายพื้นที่ป่าขนาดใหญ่โดยผู้ที่เข้าไปอาศัยในอาณานิคมที่ไม่ค่อยดีนัก คนตัดไม้ และ นักเก็งกำไรที่ดิน ในแอฟริกา การทำถนนเข้าสู่ระบบเป็นการรุกล้ำผู้ที่ล่าสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ซึ่งเรียกว่า “bushmeat” หรือขายเนื้อให้กับคนเมืองแปลเป็นภาษาไทย โดย ตวงพร เบนซ์

MONGABAY.COM

ป่าฝนเขตร้อน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอื่น ๆ
ติดต่อเรา
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา© Rhett Butler 2011