ป่าฝนเขตร้อน   |   Twitter
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา
Borneo


สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในป่าฝน

ป่าฝนเขตร้อนคือบ้านของสัตว์มากมายที่เลี้ยงลูกด้วยนม, ซึ่งจะแปรผันไปตามขนาด เช่น ลีเมอร์สัตว์ที่ตัวเล็กที่สุดไปจนถึงช้างป่าแอฟริกา ถึงแม้ว่าสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น แมว (เสือ, เสือจาร์กัว, เสือดาว, และแมวตัวเล็กๆ) และ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (รวมถึงลิงและลิงApe) ซึ่งเป็นที่รู้จักดี, เกือบทุกชนิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะตัวเล็ก, หากินตอนกลางคืน, และไม่เป็นที่สังเกตุ ค้างคาว และ สัตว์จำพวกหนูชนิดนี้จะมีมากในป่าที่เป็นป่าฝน


RAINFOREST MAMMALS

(Costa Rica)Forest elephant heading toward the jungle in Loango National Park
(Gabon)


(Gabon)


(Indonesia)


(Malaysia)

Jaguar emerging from the Pantanal


Sloth; Peru
(Indonesia)

Capybara leaving water with a bird on its back
(Peru)


(Indonesia)


(Gabon)Borneo forest squirrel (Kalimantan; Borneo (Indonesian Borneo))
(Indonesia)
(Gabon)

Capybara crossing a road

Black Howler Monkey (Alouatta pigra)

Brazilian Tapir (Tapirus terrestris) [juvenile]

Red duiker in the Bwindi rainforest
(Uganda)Margay (Leopardus wiedii)
(Belize)PROFILES
PRIMATES
 • Bolivian Gray Titi
 • Dusky Titi Monkey
 • Ebony Langur
 • Golden Lion Tamarin
 • Gorilla
 • Lemurs
 • Long-Tailed Macaque
 • Macaque
 • Orangutan
 • Proboscis Monkey
 • Squirrel Monkey
 • Wied's Tufted-Eared Marmoset
 • Woolly Monkey
 • CATS
 • Jaguar
 • Ocelot

  OTHERS
 • African Forest Buffalo
 • African Forest Buffalo
 • Agouti
 • Babirusa
 • Bat
 • Bearded Pig
 • Capybara
 • Coatimundi
 • Elephant
 • Giant Anteater
 • Giant River Otter
 • Malayan Tapir
 • Okapi
 • Sloth
 • Sumatra Rhino
 • Tapir
 • Wild Boar


 • แปลเป็นภาษาไทย โดย ตวงพร เบนซ์

  MONGABAY.COM

  ป่าฝนเขตร้อน
  ภาษาอังกฤษ
  ภาษาอื่น ๆ
  ติดต่อเรา
  ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา  © Rhett Butler 2011