ป่าฝนเขตร้อน   |   Twitter
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา
Brazil


การจัดตั้งสวนสาธารณเพื่อช่วยรักษาป่าฝนและสัตว์ป่า

การสร้างปกป้องพื้นที่ เช่น ส่วนสาธารณะแห่งชาติเป็นหนทางที่ยิ่งใหญ่ที่ช่วยรักษาป่าและระบบนิเวศน์อื่นๆ การปกป้องพื้นที่คือสถานที่ซึ่งได้รับการคุ้มครองเพราะมูลค่าสิ่งแวดล้อมหรือคุณค่าทางวัฒนธรรมของพวกเขา พื้นที่คุ้มครองโดยทั่วไปมีการจัดการให้รัฐบาลและเจ้าหน้าที่อุทยานดูแลและใช้กฏบังคับและป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฏหมาย เช่น การล่าสัตว์ และการตัดต้นไม้

ทุกวันนี้สวนสาธารณะหลายแห่งของโลกสัตว์หลายพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ตกอยู่ในอันตราย สัตว์อย่างเช่น หมีแพนด้า พบเฉพาะในพื้นที่อนุรักษ์เท่านั้น

สวนสาธารณะหลายแห่งที่ประสบความสำเร็จเมื่อเขาได้สนับสนุนจากคนในท้องถิ่นที่อาศัยและมีการคุ้มครองรอบพื้นที่ ถ้าคนในท้องถิ่นมีความสนใจในสวนสาธารณะพวกเขาอาจสร้าง “ชุมชนสังเกตุการณ์” ซึ่งช่วยปกป้องสวนสาธารณะจากการตัดไม้และสัตว์ป่าที่ผิดกฏหมาย

วิธีที่มีประสิทธิภาพที่จะปกป้องป่าฝนคือความสัมพันธุ์ของคนในท้องถิ่นในการจัดการสวนสาธารณะ คนพื้นเมืองจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับป่ามากกว่าใครและมีความสนใจในปกป้องระบบนิเวศน์ซึ่งเป็นผลผลิตที่ให้พวกเขาใช้เป็นอาหาร ที่อยู่อาศัย และน้ำสะอาด การวิจัยพบว่าในบางกรณี “พื้นที่สงวนคนพื้นเมือง” อันที่จริงอาจปกป้องป่าฝนดีกว่า “สวนสาธารณะแห่งชาติ” ในแอมะซอน

สวนสาธารณะสามารถช่วยให้เศรษฐกิจในป่าฝนหลายประเทศดึงดูดความสนใจกับนักท่องเที่ยวและคนต่างชาติผู้ที่จ่ายค่าเข้าชม คู่มือการจ้างถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ และซื้อหัตถกรรม เช่น ตะกร้า เสื้อยืด และ กำไลลูกปัดแปลเป็นภาษาไทย โดย ตวงพร เบนซ์

MONGABAY.COM

ป่าฝนเขตร้อน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอื่น ๆ
ติดต่อเรา
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา© Rhett Butler 2011