ป่าฝนเขตร้อน   |   Twitter
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา
Borneo.


เกษตรกรรมในป่าฝน

ทุกๆปีหลายพันไมล์ของป่าฝนได้ถูกทำลายโดยการเกษตรกรรมใช้ไป สองกลุ่มหลักซึ่งรับผิดชอบในการเปลี่ยนป่าฝนให้เป็นที่เพาะปลูกคือกลุ่มเกษตรกรผู้ยากจนและกลุ่มบรรษัท

กลุ่มเกษตรกรผู้ยากจนในหลายส่วนของโลกที่ต้องอาศัยการล้างป่าฝนเพื่อเลี้ยงครอบครัวของเขา โดยไม่ได้เข้าถึงพื้นที่ทางเกษตรกรที่ดีกว่า คนเหล่านี้ใช้การถางและเผาเพื่อล้างป่าสำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ อย่างเป็นแบบฉบับ ฟาร์มจะเคลียร์ที่ดินสองสามปีก่อนที่ดินจะหมดสารอาหารและต้องย้ายไปตั้งรกรากยังป่าใหม่

บริษัทที่เกี่ยวกับการเกษตรกรรมได้มีการล้างป่าฝนมากขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะในป่าแอเมซอนที่ผืนใหญ่ของป่าฝนได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นฟาร์มถั่วเหลือง ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่าสักวันแอฟริกาใต้จะมีพื้นที่เพาะปลูกทัดเทียมกับอเมริกาตะวันตก ไม่แตกต่างกับพื้นที่เพาะปลูกที่ถูกใช้สอยของป่าแอมะซอนแปลเป็นภาษาไทย โดย ตวงพร เบนซ์

MONGABAY.COM

ป่าฝนเขตร้อน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอื่น ๆ
ติดต่อเรา
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา© Rhett Butler 2011