ป่าฝนเขตร้อน   |   Twitter
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา
Peru


การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะต้องมีความรับผิดชอบในการท่องเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลินและสำนึกถึงคุณค่าของธรรมชาติและประสบการณ์ธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควรจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำและควรมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนในท้องถิ่นแปลเป็นภาษาไทย โดย ตวงพร เบนซ์

MONGABAY.COM

ป่าฝนเขตร้อน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอื่น ๆ
ติดต่อเรา
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา© Rhett Butler 2011