Rừng mưa nhiệt đới
Borneo


RỪNG NHIỆT ĐỚI ẨM LÀ GÌ?

Rừng mưa nhiệt đời ẩm là những khu rừng với cây cao, khí hậu ấm và rất nhiều mưa. Mưa có thể lên tới hơn một inch hàng ngày tại một số khu rừng mưa.

Rừng nhiệt đới ẩm có mặt tại châu Phi, châu Á, châu Úc, và Trung và Nam Mỹ. Khu rừng nhiệt đới ẩm lớn nhất là rừng Amazon.Rừng mưa nhiệt đới | PDF | Bản Quyền Và Luật Pháp | Nguyễn Ngọc Khánh | Chụp ảnh | English | Các ngôn ngữ khác | email

©2010 Rhett Butler