Rừng mưa nhiệt đới


RỪNG NHIỆT ĐỚI CÓ MẶT Ở NHỮNG ĐÂU?

Rừng nhiệt đới ẩm xuất hiện tại những khu vực nhiệt đới, khu vực giữa chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam. Tại khu vực này, mặt trời chiếu nắng chói chang và thường chiếu trong một khoảng thời gian không thay đổi hàng ngày suốt cả năm khiến cho khí hậu của khu vực ấm áp và ổn định.

Rất nhiều quốc gia có rừng nhiệt đới ẩm. Những quốc gia với nhiều rừng nhiệt đới nhất là:
  1. Brazil


  2. Cộng hòa dân chủ Congo


  3. Peru


  4. Indonesia


  5. Colombia


  6. Papua New Guinea


  7. Venezuela


  8. Bolivia


  9. Mexico


  10. Suriname
Click to enlarge
Rừng mưa nhiệt đới | PDF | Bản Quyền Và Luật Pháp | Nguyễn Ngọc Khánh | Chụp ảnh | English | Các ngôn ngữ khác | email

©2010 Rhett Butler