Rừng mưa nhiệt đới
Peru


RỪNG NHIỆT ĐỚI HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?

Mỗi khu rừng nhiệt đới đều rất đặc trưng nhưng chúng cũng có những điểm chung.
  • Địa điểm: rừng nhiệt đới nằm trong vùng “nhiệt đới”
  • Lượng mưa: rừng nhiệt đới đón nhận ít nhất 80 inch mưa hàng năm.
  • Tầng Vòm: rừng nhiệt đới có tầng vòm, là những lớp cành và lá tạo nên bởi những cây khổng lồ đứng cạnh nhau san sát. Hầu hết thực vật và động vật trong rừng nhiệt đới sống ở dưới vòm lá. Tầng vòm có thể cao đến 30 mét từ mặt đất.
  • Đa dạng sinh học: Rừng nhiệt đới có độ đa dạng sinh học rất cao.
    Khái niệm đa dạng sinh học bao hàm tất cả các sinh vật – như cây cối, động vật, và nấm – được tìm thấy trong hệ sinh thái. Các nhà khoa học tin rằng một nửa số lượng cây cối và động vật có mặt trên bề mặt của Trái Đất sống trong rừng nhiệt đới.
  • Mối quan hệ cộng sinh giữa các loài: các loài vật trong rừng nhiệt đới thường phụ thuộc vào nhau. Cộng sinh là mối quan hệ giữa hai loài khác nhau hưởng lợi từ việc giúp đỡ nhau. Ví dụ như một số loài cây tạo nơi trú ẩn và đường cho kiến. Ngược lại, kiến bảo vệ những loài cây này khỏi những loài sâu bọ ăn lá.

Rừng mưa nhiệt đới | PDF | Bản Quyền Và Luật Pháp | Nguyễn Ngọc Khánh | Chụp ảnh | English | Các ngôn ngữ khác | email

©2010 Rhett Butler