Rừng mưa nhiệt đới


TẦNG VÒM (tầng tán chính) LÀ GÌ?

Trong rừng nhiệt đới, hầu hết thực vật và động vật không có mặt ở dưới mặt đất mà chúng có mặt ở trên tầng vòm, một thế giới của lá. Tầng vòm, có thể ở trên cao đến 30 mét so với mặt đất, được tạo nên bởi sự xen kẽ của cành và lá của những cây trong rừng nhiệt đới. Các nhà khoa học ước tính rằng 70-90% sự sống trong rừng nhiệt đới có thể tìm thấy trên cây, có nghĩa rằng đây là môi trường sống dồi dào nhất cho động thực vật. Nhiều động vật hay được biết đến như là khỉ, ếch, thằn lằn, chim, rắn, con lười, và mèo rừng thường được tìm thấy ở tầng vòm.

Môi trường của tầng vòm thường rất khác biệt so với môi trường ở dưới tầng đấy rừng. Trong ngày, tầng vòm thường khô hơn và nóng hơn so với những phần khác của rừng và động thực vật sống ở tầng vòm đặc biệt thích ứng với cách sống trên cây. Ví dụ, bởi vì lượng lá dày đặc trong rừng làm cho tầm nhìn bị giới hạn trong vòng vài mét, nhiều loài động vật sống ở tầng vòm thường hú hoặc có những giai điệu đặc trưng để liên lạc. Khoảng cách giữa các cây có nghĩa rằng một số loài động vật bay, lượn, hoặc nhảy từ cây này sang cây khác.

Các nhà khoa học đã muốn nghiên cứu về tầng vòm từ rất lâu nhưng bởi vì độ cao của cây trong rừng làm cho việc nghiên cứu khó khăn cho đến những năm gần đây. Ngày nay có những đơn vị đặc biệt được trang bị cầu dây, thang, và tháp để giúp các nhà khoa học khám phá những bí ẩn của tầng vòm.

Tầng vòm chỉ là một trong những lớp theo chiều thẳng đứng của rừng nhiệt đới. Sơ đồ bên trái cho thấy những lớp khác của rừng (tầng vượt tán, tầng dưới tán, tầng thảm tươi, và tầng đáy rừng. (the overstory, understory, shrub layer, and forest floor).
Canopy tower at Posada Amazonas
Canopy tower at Posada Amazonas-->

Hanging birdges canopy walkwayCanopy bridge


Danum Valley canopy walkway


Danum Valley canopy walkway
Rừng mưa nhiệt đới | PDF | Bản Quyền Và Luật Pháp | Nguyễn Ngọc Khánh | Chụp ảnh | English | Các ngôn ngữ khác | email

©2010 Rhett Butler