Rừng mưa nhiệt đới
Madagascar


TẠI SAO RỪNG NHIỆT ĐỚI ẨM CÓ RẤT NHIỀU LOẠI THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT?


Rừng nhiệt đới ẩm giúp duy trì hệ thống đa dạng sinh vật lớn nhất trên Trái Đất. Mặc dù chúng chỉ bao phủ 2% toàn bộ mặt đất của Trái Đất, rừng nhiệt đới ẩm là ngôi nhà cho hơn 50% động thực vật trên Trái Đất. Sau đây là một vài ví dụ về sự giàu có của rừng nhiệt đới:
  • rừng nhiệt đới có 170,000 trong số 250,000 loài thực vật được biết đến
  • Hoa Kỳ có 81 loài ếch, trong khi Madagascar, với diện tích nhỏ hơn Texas, có đến 300 loài.
  • Châu Âu có 321 loài bướm, trong khi một công viên trong rừng nhiệt đới ở Peru (Công viên quốc gia Manu) có 1300 loài.
Rừng nhiệt đới có vô vàn loài động và thực vật vì những lý do sau:
  • Khí hậu: bởi vì rừng nhiệt đới ẩm nằm trong khu vực nhiệt đới, chúng nhận được rất nhiều ánh nắng. Qua quá trình quang hợp, ánh nắng được chuyển thành năng lượng bởi cây cối. Rất nhiều ánh nắng có nghĩa là có rất nhiều năng lượng trong rừng nhiệt đới. Năng lượng này được dự trữ trong thực vật và được ăn bởi động vật. Bởi vì có rất nhiều thức ăn, có rất nhiều loài thực vật và động vật.
  • Tầng vòm: cấu trúc tầng vòm của rừng nhiều đới đồng nghĩa với việc có rất nhiều chỗ cho cây cối đâm trồi và động vật sinh sống. Tầng vòm tạo ra nguồn lợi về thức ăn, chỗ trú ẩn, và một không gian để các loài khác nhau trao đổi qua lại. Ví dụ có nhiều loại cây trong tầng vòm thuộc họ dứa. Chúng giữa nước trong lá. Động vật như là ếch sử dụng những túi nước này để kiếm ăn và đẻ trứng.
Rừng mưa nhiệt đới | PDF | Bản Quyền Và Luật Pháp | Nguyễn Ngọc Khánh | Chụp ảnh | English | Các ngôn ngữ khác | email

©2010 Rhett Butler