Rừng mưa nhiệt đới


CÁC LOÀI BÒ SÁT VÀ LƯỠNG CƯ TRONG RỪNG NHIỆT ĐỚI

Rừng nhiệt đới ẩm là nơi cư trú của rất nhiều loài bò sát (rắn, thằn lằn, rùa, rùa cạn, và cá sấu) và lưỡng cư (ếch, cóc, kỳ nhông, sa giông, và giun đất). Những động vật này có mặt tại tất cả các môi trường sống trong rừng nhiệt đới, từ những tầng vòm cao cho đến suối và hồ.

Đáng tiếc là rất nhiều loài bò sát và lưỡng cư đang bị đe dọa bởi vì môi trường sống bị mất, buôn bán động vật, và thay đổi về môi trường. Lưỡng cư đặc biệt bị đe dọa bởi sự lan truyền của các bệnh làm tử vong trên toàn cầu. Một bệnh dịch đã tiêu diệt ít nhất 170 loài ếch và cóc trong vòng 30 năm trở lại đây. Các nhà khoa học hiện tại vẫn chưa chỉ ra điều gì đã tạo ra bệnh dịch này và làm thế nào để kiểm soát nó. Các biện pháp khẩn cấp đang được thi hành cho một số loài quý hiếm. Chúng được thu nhặt và đem vào giữ ở sở thú, bể cá, hoặc vườn sinh học cho đến khi cách chữa trị được tìm ra.

PHOTOS OF RAINFOREST AMPHIBIANS

Gladiator tree frog (Hyla rosenbergi)
Gladiator tree frog (Hyla rosenbergi)

(Costa Rica)

Masked frog (Smilisca phaeota) croaking in a pool
Masked frog (Smilisca phaeota) croaking in a pool

(Costa Rica)


Red frog

(Costa Rica)


Mottled forest frog

(Costa Rica)


Red and green arrow poison frog (Dendrobates granuliferus)

(Costa Rica)


Frog

(Costa Rica)


Red-Eyed Tree Frog

(Costa Rica)

Light brown frog with a light belly
Light brown frog with a light belly

(Malaysia)


Smooth-sided toad (Bufo guttatus)

(Suriname)


Yellow and blue poison arrow frog

(Suriname)


Panama golden frog (Atelopus zetecki)Blue poison dart frog (Dendrobates azureus)Yellow-Banded Poison Frog (Dendrobates leucomelas)


Blue arrow poison frog
Blue arrow poison frog


Mother Panamanian golden frog with green baby
Mother Panamanian golden frog with green baby


Madagascar Tomato Frog (Dyscophus antongilii)
Madagascar Tomato Frog (Dyscophus antongilii)Green Mantella (Mantella viridis)Vietnamese Mossy Frog (Theloderma corticale)Leaf toad in the Amazon


Leaf toad in the Colombian Amazon


Tree frog in the tropical forest of Borneo

(Indonesia)


Yellow and brown toad in Sulawesi


Tadpoles in Laos
Tadpoles in Laos

(Laos)


Boophis (?) frog at AndasibeBoophis frog; Masoala National ParkWhite Spotted Reed Frog (Heterixalus alboguttatus)Tomato frogBlueberry poison arrow frog (Dendrobates pumilio)
(pan01-0848a)


Red poison-dart frog (Dendrobates pumilio)
(pan02-2161)

Monkey frog (Phyllomedusa bicolor)
Monkey frog (Phyllomedusa bicolor)
A large treefrog found in the rainforest of Peru
Location: Tambopata rainforest

(Peru)

Three-striped Poison dart frog (Epipedobates trivittatus)
Three-striped Poison dart frog (Epipedobates trivittatus)
Location: Tambopata rainforest

(Peru)

Hyla tree frog close up
Hyla tree frog close up
Location: Tambopata rainforest

(Peru)


Tree Frog; Thailand


Green Arrow Frogs


Panama golden frogs mating
Panama golden frogs mating

Blue poison dart frog (Dendrobates azureus)
Blue poison dart frog (Dendrobates azureus)


PHOTOS OF RAINFOREST REPTILES

Baby caiman
Baby caiman

(Costa Rica)


Lizard seen from the underside of a leaf

(Costa Rica)


Brown snake with dark brown markings

(Costa Rica)

Comb crested forest lizard; Gonocephalus liogaster
Comb crested forest lizard; Gonocephalus liogaster

(Malaysia)


Madagascar giant day gecko (Phelsuma grandis)Komodo Dragon


Unknown forest anole
Unknown forest anole

(Belize)


Anaconda with tongue extended


False coral snake


Juvenile caiman

Green Crested Lizard (Bronchocela cristatella) (Kalimantan; Borneo (Indonesian Borneo))
Green Crested Lizard (Bronchocela cristatella)

(Indonesia)


Furcifer pardalis chameleonBrookesia peyrierasi chameleon on twigBrookesia superciliaris chameleon in leaf litterParson's chameleon (Calumma parsonii) [yellow and orange]Parson's chameleon (Calumma parsonii) [yellow and orange]Male panther chameleon (Furcifer pardalis)Male panther chameleon (Furcifer pardalis)Male panther chameleon (Furcifer pardalis)Satanic Leaf-tail Gecko (Uroplatus phantasticus)Parson's chameleon (red and yellow)Male Panther chameleonMadagascar day gecko (Phelsuma madagascariensis)Blue, green, orange, white, and brown Calumma crypticum chameleon [male]Uroplatus fimbriatus on Nosy MangabeUroplatus fimbriatus gecko on Nosy MangabeUroplatus fimbriatus gecko on Nosy MangabeUroplatus fimbriatus with flying insectGmelin's Bronzeback snake (Dendrelaphis pictus) eating a frog

(Malaysia)


Cave Dwelling Ratsnake (Elaphe taeniura ridleyi) grabbing a bat in flight and eating it

(Malaysia)


Blue-eyed lizard in Malaysian rainforest

(Malaysia)


Male Iguana; Costa Rica


Cnemidophorus deppei; Honduras


Uroplatus Gecko; Madagascar

Spiny-tailed house gecko (Hemidactylus frenatus)
Spiny-tailed house gecko (Hemidactylus frenatus)

(Thailand)

Green bush viper (Atheris species)
Green bush viper (Atheris species)

(Uganda)

Juvenile Elliott's Chameleon
Juvenile Elliott's Chameleon

(Uganda)


Emerald BoaMORE PICTURES: Amphibians | Reptiles

PROFILES

REPTILES
Lizards
 • Anole
 • Chameleon
 • Crowned Adamid
 • Day Gecko
 • Fijian Iguana
 • Green-Eyed Gecko
 • Iguana
 • Leaf Chameleon
 • Leaf-Tailed Gecko
 • Mangrove Monitor
 • Water Monitor Lizard
  Snakes
 • Boa Constrictor
 • Cave Dwelling Ratsnake
 • Gmelin's Bronzeback Snake
 • Green Bush Viper
 • Green Tree Python
  Crocodiles
 • African Slender-Snouted Crocodile
 • Caiman
 • AMPHIBIANS
  Frogs
 • Blue Poison Dart Frog
 • Giant Monkey Frog
 • Green Poison Dart Frog
 • Panama Golden Frog
 • Tomato Frog
 • White's Tree Frog
 • Yellow Poison Dart Frog
 • Rừng mưa nhiệt đới | PDF | Bản Quyền Và Luật Pháp | Nguyễn Ngọc Khánh | Chụp ảnh | English | Các ngôn ngữ khác | email

  ©2010 Rhett Butler