Rừng mưa nhiệt đới
Amazon


CON NGƯỜI TRONG RỪNG NHIỆT ĐỚI

Rừng nhiệt đới ẩm là nơi sống của nhiều bộ lạc thổ dân phụ thuộc vào thiên nhiên cho thức ăn, chỗ trú ẩn, và thuốc. Ngày này rất ít những người sống trong rừng còn có thể duy trì lối sống truyền thống của họ; hầu hết đã phải di chuyển bởi những người định cư từ bên ngoài hoặc bị bắt phải từ bỏ lối sống của họ bởi chính phủ.

Với những người trong rừng còn lại, rừng Amazon chứa nhiều người nhất, mặc dù họ cũng bị ảnh hưởng bởi thế giới hiện đại. Trong khi họ vẫn dùng khu rừng để săn bắt theo kiểu truyền thống và tụ tập, hầu hết thổ dân Da Đỏ, như họ thường được gọi, trồng trọt (như chuối, sắn, và gạo), sử dụng đồ dùng của phương Tây (như nồi kim loại, chảo, và thìa dĩa), và thường đi vào các thị trấn và thành phố để đem đồ ăn và các sản phẩm tới thị trường. Tuy nhiên những người sống trong rừng này vẫn có thể cho chúng ta biết rất nhiều điều về rừng nhiệt đới. Sự hiểu biết của họ về các loài cây thuốc để chữa bệnh là vô địch và họ có sự hiểu biết thâm thúy về hệ sinh thái của rừng nhiệt đới Amazon.

Tại châu Phi, những bộ tộc thổ dân di cư được nhiều lúc gọi là người Pygmy. Những người cao nhất của người Pygmy là chủng người Mbuti. Họ hầu hết không vượt quá 1m50. Sự nhỏ bé của họ giúp họ di chuyển hiệu quả hơn trong rừng rậm so với những người cao hơn họ.


PHOTOS OF RAINFOREST PEOPLE


Kaiapo Indians in the Brazilian AmazonKaiapo shaman in the AmazonKaiapo shaman in the Amazon rainforestKaiapo indians dressed in ceremonial costumesAmazon shamanFamily in a tiny village near MantandiaKaiapo father with child in the AmazonKaiapo shaman


Rừng mưa nhiệt đới | PDF | Bản Quyền Và Luật Pháp | Nguyễn Ngọc Khánh | Chụp ảnh | English | Các ngôn ngữ khác | email

©2010 Rhett Butler