Rừng mưa nhiệt đới
Brazil


KIẾN THỨC VỀ CÂY THUỐC CỦA NGƯỜI BẢN ĐỊA

Một trong những ngành nghiên cứu thú vị nhất trong rừng nhiệt đới là thực vật dân tộc học, ngành nghiên cứu làm thể nào để cây bản địa có thể được dùng để chữa bệnh tật. Những người sống trong rừng có sự hiểu biết đáng kinh ngạc về những cây thuốc chữa trị tất cả mọi thứ từ rắn căn cho đến u bướu.

Cho đến nay hầu hết thuốc được kê đơn được sử dụng ở phương Tây được điều chế từ cây cỏ và 70% thực vật được nhận biết rằng chúng có tác dụng chống lại ung thư bởi Viện Nghiên Cứu Ung Thư Quốc Gia Hoa Kỳ chỉ được tìm thấy tại rừng nhiệt đới ẩm.

Thông thường kiến thức về cây thuốc được nắm giữ bởi thầy lang ở trong làng. Thầy lang chữa bệnh cho người ốm trong lúc diễn những lễ lạc công phu sử dụng cây cỏ kiếm được ở những khu rừng bao quanh.

Trong khi thầy lang có những khả năng chữa bệnh đáng nể, sự hiểu biết của họ đang biến mất nhanh chóng bởi rừng nhiệt đới bị đốn bỏ và các bộ tộc từ bỏ những truyền thống của họ. Thầy lang đang tuyệt chủng nhanh hơn các loài động vật hiếm và đang bị đe dọa.


PHOTOS OF RAINFOREST PEOPLE

Amasina, a Trio shaman

Amasina, a Trio shaman

Rừng mưa nhiệt đới | PDF | Bản Quyền Và Luật Pháp | Nguyễn Ngọc Khánh | Chụp ảnh | English | Các ngôn ngữ khác | email

©2010 Rhett Butler