Rừng mưa nhiệt đới
Indonesia


TRẺ EM TRONG RỪNG NHIỆT ĐỚI ẨM

Trong khi trẻ em ở trong rừng mưa nhiệt đới không xem tivi, dùng internet, hay chơi điện tử, trẻ em trong rừng cũng làm rất nhiều việc mà các trẻ em khác có thể làm như chơi với các bạn, giúp đỡ gia đình và đến trường.

Tại vì “trẻ em trong rừng” sống gần với tự nhiên hơn so với trẻ em thành thị, những bạn này học được những điều bổ ích từ môi trường xung quanh. Từ lúc còn rất bé, rất nhiều trẻ em đã học đánh cá, săn bắt, và thu nhặt nhiên liệu và thức ăn từ trong rừng. Thay vì đến những khu vui chơi và đi mua sắm để giải trí, trẻ em tại những nơi như rừng Amazon dành phần lớn thời gian ngoài trời để chơi trong rừng và dưới sông suối.


Rừng mưa nhiệt đới | PDF | Bản Quyền Và Luật Pháp | Nguyễn Ngọc Khánh | Chụp ảnh | English | Các ngôn ngữ khác | email

©2010 Rhett Butler