Rừng mưa nhiệt đới
Honduras


TẠI SAO RỪNG NHIỆT ĐỚI ẨM LÀI QUAN TRỌNG?

Rừng nhiệt đới ẩm quan trọng cho hệ thống sinh thái toàn cầu. Rừng nhiệt đới ẩm:
  • cung cấp nơi ở cho rất nhiều thực vật và động vật;
  • điều hòa khí hậu thế giới.
  • hạn chế lũ lụt, hạn hán, và lở đất;
  • là nguồn gốc của nhiều thuốc và thức ăn;
  • duy trì các bộ tốc người bản địa; và
  • một nơi thú vị để tham quan.


Rừng mưa nhiệt đới | PDF | Bản Quyền Và Luật Pháp | Nguyễn Ngọc Khánh | Chụp ảnh | English | Các ngôn ngữ khác | email

©2010 Rhett Butler