Rừng mưa nhiệt đớiRỪNG NHIỆT ĐỚI GIÚP DUY TRÌ VÒNG TUẦN HOÀN CỦA NƯỚC

Rừng nhiệt đới giúp duy trì vòng tuần hoàn của nước. Theo hiệp hội khảo sát địa chất Hoa Kỳ, “vòng tuần hoàn của nước, được định nghĩa là sự chuyển động không ngừng của nước trên trời, trên mặt đất, và dưới mặt đất.”

Vai trò của rừng nhiệt đới trong vòng tuần hoàn của nước là đưa thêm nước vào không khí qua quá trình bốc hơi (khi mà cây cối thả nước khỏi lá sau trong quá trình quang hợp). Hơi nước góp phần vào sự hình thành của mây và mưa, khi mà nước được quay trở lại rừng nhiệt đới. Trong rừng Amazon, 50-80% hơi nước được giữ lại trong vòng tuần hoàn của nước của hệ thống sinh thái.

Khi rừng bị đốn bỏ, ít hơi nước hơn được đưa vào trong không khí và mưa giảm xuống đến mức hạn hán hoành hành.


Rừng mưa nhiệt đới | PDF | Bản Quyền Và Luật Pháp | Nguyễn Ngọc Khánh | Chụp ảnh | English | Các ngôn ngữ khác | email

©2010 Rhett Butler