Rừng mưa nhiệt đới
Madagascar.


LẤY GỖ VÀ KHAI THÁC GỖ TRONG RỪNG NHIỆT ĐỚI

Một trong những lý do lớn nhất tại sao rừng nhiệt đới bị tàn phá chính là việc khai thác để lấy gỗ. Rất nhiều loại gỗ được sử dụng cho nội thất, sàn, và xây dựng được lấy từ những khu rừng nhiệt đới tại châu Phi, châu Á, và Nam Mỹ. Bằng việc mua một số sản phẩm nhất định bằng gỗ, người dân ở những quốc gia như là nước Mỹ đang trực tiếp làm trầm trọng thêm việc tàn phá rừng nhiệt đới.

Trong khi việc khai thác gỗ có thể được tiến hành theo những phương thức làm giảm ảnh hưởng đến môi trường, hầu hết việc khai thác gỗ trong rừng đều rất có hại. Những cây to bị cắt đổ và kéo qua rừng, trong khi đường vào rừng được mở ra để những người nông dân nghèo có thể tiến vào thật sâu. Tại châu Phi, công nhân khai thác gỗ thường ăn thịt rừng để có đạm. Họ săn bắt động vật hoang dã như khỉ đột, hươu, và vượn để làm thức ăn.

Nghiên cứu cho thấy rằng số lượng các loài động vật được tìm thấy ở rừng nhiệt đới được khai thác thấp hơn rất nhiều so với số lượng các loài ở rừng nhiệt đới chưa ai sờ tới.

Những người dân địa phương thường dựa vào việc lấy gỗ trong rừng nhiệt đới để kiểm củi đốt và vật liệu để xây nhà. Trước đây những việc làm như vậy không quá ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Tuy nhiên, hiện tại ở những khu vực với dân số lớn, số lượng người lấy củi và gỗ ở những rừng nhiệt làm cho ảnh hưởng của việc phá rừng trở nên nghiêm trọng. Ví dụ như những khu rừng bao quanh các trại tị nạn ở Trung Phi (Rwanda và Congo) bị phá trụi hoàn toàn ở rất nhiều nơi.


Rừng mưa nhiệt đới | PDF | Bản Quyền Và Luật Pháp | Nguyễn Ngọc Khánh | Chụp ảnh | English | Các ngôn ngữ khác | email

©2010 Rhett Butler