Rừng mưa nhiệt đới
Madagascar.


VAI TRÒ CỦA NGHÈO ĐÓI TRONG VIỆC PHÁ RỪNG

Nghèo đói có vai trò chính trong việc phá rừng. Rừng nhiệt đới thường nằm ở những vùng nghèo đói nhất trên thế giới. Người dân sống trong rừng và xung quanh rừng nhiệt đới phải dựa vào hệ sinh thái để tồn tại. Họ hái quả và kiếm củi, săn bắt động vật hoang dã để lấy thịt, và được thuê bởi những công ty để khai thác khoáng sản trên mảnh đất rừng.

Những người nghèo sống ở nông thôn không có những sự lựa chọn mà người dân ở các nước phương Tây thường cho là bình thường. Những người nghèo không có những sự lựa chọn đi học đại học hoặc trở thành bác sĩ, công nhân, hoặc thư ký. Những người này phải sống tại mảnh đất bao quanh họ và tận dụng tất cả nguồn lợi họ có thể tìm được. Sự nghèo đói của họ chính là sự mất mát về rừng nhiệt đới và động vât hoang dã cho toàn thế giới. Khi người nghèo sống gần rừng không được chăm sóc đầy đủ, rừng nhiệt đới không thể được cứu.


Rừng mưa nhiệt đới | PDF | Bản Quyền Và Luật Pháp | Nguyễn Ngọc Khánh | Chụp ảnh | English | Các ngôn ngữ khác | email

©2010 Rhett Butler